Yaş Yöntem

 
Hizmet Adı Numune Cinsi Fiyat
(TL)
OrtalamaSüre (Gün) Miktar
(Gram)
ICP-Elementer Analizi Muhtelif Numune 300* 5 100
Kupelasyon Yöntemi İle Altın Analizi Altın 350* 5 500
Kızdırma Kaybı
(KK İşletme İçi Metot)
Muhtelif Numune 100 2 100
Suda Çözünebilir Tuz Ve Sülfat Tayini Muhtelif Numune
 
240
 
5
 
100
 
Yaş Yöntem İle Analiz
(KK, SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O

Kil Grubu

440

8

100
Yaş Yöntem İle Analiz
(KK, SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O) 


Feldspat Grubu
 
 


440


 


8


 


100


 
Yaş Yöntem İle Analiz
(KK, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O)

Kum - Kuvars Grubu

500

8

100
Yaş Yöntem İle Analiz
(
KK, SiO2, Al2O3, Fe2O3CaO, MgO

Talk, Vollastonit, Sepiyolit

600

10

100
Yaş Yöntem İle Analiz
(KK, Fe2O3, CaO, MgO) 

Kalsit, Dolomit, Manyezit
 

240
 

5
 

100
 

işaretli analizler TÜRKAK tarafından ISO 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
     *  İstenilen element analizine göre ücretlendirme farklılık gösterebilir. Ücretlendirme için bilgi isteyiniz.
     ** Numune türüne ve element konsantrasyonuna bağlı olarak ICP-OES ya da ICP-MS cihaz seçimi laboratuvar tarafından belirlenecektir.